Prostirka

Naređenje je glasilo da sa ekipom od 20 ljudi otputujem na Plitvice. Na moje pitanje šta ću ja tamo raditi, odgovorili su videćeš.

Razrušeni krovovi i nahereni bokovi kuća. Pa, livada. Čista i idilična. U predahu između  lica saputnika, pogled je bio usmeren na prozor. Držala sam pažnju na pitomim uvalama između brežuljaka. Odmah mi je nedostajala moja ravnica. Sve sa kukuruzima i maznim popodnevima u gonku. Namah, moglo bi se kasti.

Kafa iz fildžana u nekoj mehani:  kratka stanka, dogovori vođe puta sa lokalnim šerifima.  Pa,  krov jedne kuće . I danas slika koju vraćam  deluje nestvarno.

Svako prisećanje izaziva magnovenje i zabezeknutost. Nadrealno je brektao i kombi kada bi smo kroz prozor virnuli . Neki dovitljivac je skinuo crepove sa kuće , ofarbao ih u belo pa ponovo poslagao na krov. Kako drugačije objasniti natpis na krovu koji se mogao videti i iz aviona, a glasio je ovako:” Ko te jebe pucaj.”

Stigli smo  na Plitivice, te su mi dali jednokrevetnu sobu, kao što sam i priželjkivala. Raspakovala sam iz zavežljaja sitnice i utiske. Ričard Bah, sa Galebom i malena statua Bude, kupljena u nekoj antikvarnici, bili su pratioci dostojni svake avanture.  Veličanstvenim rasprskavanjem, u daljini stoletnih šuma, oglašavali su se vodopadi. Soba je šumela.

Domaćini, ljubazni sa prostodušnim smislom za humor. Izneli su i najstarija vina, koje su zatekli u podrumu  hotela. Iz svih republika teklo je.

Posle petog dana više nisam ni pitala šta trebam da radim. Ekipe su išle na snimanje, a prezenteri vesti bile su lokalne devojke obučene u vojničke čizme i minić.

Ponekad, u dokolici sam kuvala kafu za sve stanovnike malog hotela. Tek da nešto uradim i progovorim koju.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s