Kolumna

Nastaviti borbu ili stupiti u štrajk, bilo je delikatno pitanje za Vrhovni štab otpora koji je nastajao prirodno. Svaka vest na jedinim medijima stvarala je sve veći bunt.

Na ulici u Zmaj Jovinoj, posle radnog sastanka u Imperija-baru,dogovorili smo da nastavimo da pišemo i pored svega. I da prodajemo sami naše novine svima, na ulici sa kolporterima.

Zaklanjajući lice najnovijim brojem Nezavisnog indexa na ulici,Robert mi je rekao da bih mogla da pišem kolumnu. Spustila sam novine na krilo u nedoumici. “Šta ti je to kolumna”? “To je ono tvoja slika na sredini lista a tekst okolo”. “Moja fotografija?” “Odmah!”

Dobilo je Nezavisno drušvo novinara kompjutere od Američke vlade, pa sam napisala tekst čiji stalni podnaslov je glasio: “Uostalom smatram da Kartaginu treba razoriti”. Rimski senator Katon je tako počinjao svaki svoj govor i to mi je nekako baš leglo.

Moja rodica Goge iz Splita, uredno je čitala Slobodnu i Feral Tribjun, a mojoj sreći nije bilo kraja kada sam saznala da je do nje došla i moja kolumna.

U nekom trenutku iskrenosti jedan dramski pisac koji je često obilazio ovu parohiju, rekao mi je da tako nešto dobro, neobično i originalno nikada ranije nije pročitao, ali njemu je pažnja bila na svežem skandalu prekinute predstave o Svetom Savi koju je bio napisao.Sve koji su tada branili pravo umetnika na umetnost ubrzo je napustio ali je i on kasnije ostao sam u svojoj debati. Nije znao, jer je do tada bilo zabranjeno objavljivati da je, Sveti Sava svojevremeno u svojim meditacijama, imao vizije uz tamjan i kamfor. Kanda se ni Svetom Savi nije dopadala predstava.

Nekako smo uobičajavali da se nađemo posle televizijskog posla i dogovorimo se kako ćemo dalje.

Bilo je to 90-tih. A sada, postoje digitalne novine sa promenljivim vestima. Štampane će ionako u zaborav.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s