Kolumna

Nastaviti borbu ili stupiti u štrajk, bilo je delikatno pitanje za Vrhovni štab otpora koji je nastajao prirodno. Svaka vest na jedinim medijima stvarala je sve veći bunt. Na ulici u Zmaj Jovinoj, posle radnog sastanka u Imperija-baru,dogovorili smo da nastavimo da pišemo i pored svega. I da prodajemo sami naše novine svima, na ulici… Continue reading Kolumna